Производи

СликаНазив 
DC nastavni komplet1. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (дванаест вежби - двадесет елемената)више информација
nk Elektricna struja osn2. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА - ОСНОВНИ ЗАКОНИвише информација
(3) Maketa za realizaciju3. УРЕЂАЈ – МАКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА И РЕДНО И ПАРАЛЕЛНО ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА СА ОТПОРНИЦИМА И КАБЛОВИМАвише информација
AC nastavni komplet4. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈA (седам вежби - десет елемената)више информација
Slika uskoro5. РЕДНА ВЕЗА R, L и C – МАКЕТАвише информација
nk elektronika6. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНИКА (четири вежбе - седам елемената)више информација
(6) Teslin transformator7. ТЕСЛИН ТРАНСФОРМАТОР СА ИЗВОРОМ ЗА НАПАЈАЊЕвише информација
nk elektromagnetizam8. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМвише информација
(8) uredjaj pravolinijski9. УРЕЂАЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ МАГНЕНТИХ ЛИНИЈА СИЛЕ ПРАВОЛИНИЈСКОГ ПРОВОДНИКАвише информација
(9) uredjaj kruzni10. УРЕЂАЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ МАГНЕНИХ ЛИНИЈА СИЛЕ КРУЖНОГ ПРОВОДНИКАвише информација
(10) uredjaj solenoid11. УРЕЂАЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ МАГНЕНТИХ ЛИНИЈА СИЛЕ СОЛЕНОИДАвише информација
Slika uskoro12. ТАНГЕНТНА БУСОЛАвише информација
Erstedov ogled13. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕРСТЕДОВОГ ОГЛЕДА, ДЕЈСТВА МАГНЕТНОГ ПОЉА НА ПРОВОДНИК СА СТРУЈОМ И УЗАЈАМНОГ ДЕЈСТВА ПАРАЛЕЛНИХ ПРОВОДНИКАвише информација
Slika uskoro14. ПОТКОВИЧАСТИ МАГНЕТ (l=130mm, d=60mm)више информација
Slika uskoro15. МАГНЕТНА ИГЛА – КОМПАСвише информација
(15) uredjaj el.mag indukcija16. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕвише информација
(16) erstedov ogled17. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕРСТЕДОВОГ ОГЛЕДА И УЗАЈАМНОГ ДЕЈСТВА ПРОВОДНИКА СА СТРУЈОМвише информација
Vitstonov most18. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ВИТСТОНОВ МОСТ - МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПОРАвише информација
Slika uskoro19. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ – ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ СИЛЕ ПОГЕНДОРФОВОМ МЕТОДОМ КОМПЕНЗАЦИЈЕвише информација
(18) otpornik za ogranicenje struje20. ОТПОРНИК ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ СТРУЈЕ 0,1Ω , 1Ω, ...; 10W - 50Wвише информација
Slika uskoro21. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ СВЕТЛОСТИвише информација
fotoelektricne karakteristike solarnog kolektora22. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ФОТОЕЛЕКТРИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СОЛАРНОГ КОЛЕКТОРАвише информација
(21) opticka klupa sa priborom23. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ОПТИЧКА КЛУПА СА ПРИБОРОМвише информација
Slika uskoro24. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ФРАНК-ХЕРЦОВ ОГЛЕД (цев са Hg, термостатирана пећ, извор за напајање и наноамперметар)више информација
difrakcija25. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ДИФРАКЦИЈА СВЕТЛОСТИ - ОПТИЧКА РЕШЕТКАвише информација
Model svetlovoda26. МОДЕЛ СВЕТЛОВОДАвише информација
lebdeci prsten27. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ, ЛЕНЦОВОГ ПРАВИЛА И МАГНЕТСКЕ ЛЕВИТАЦИЈЕ (ЛЕБДЕЋИ ПРСТЕН)више информација
obrtno magnetno polje28. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ТЕСЛИНО ОБРТНО МАГНЕТНО ПОЉЕ - КОЛУМБОВО ЈАЈЕвише информација
induktor29. ИНДУКТОР - ИЗВОР ВИСОКОГ НАПОНА ЗА НАПАЈАЊЕ ГАСНИХ ЦЕВИвише информација
komplet kablova30. КОМПЛЕТ КАБЛОВАвише информација
Slika uskoro31. ОТПОРНИЦИ СНАГЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 30Ω/250W ; 270Ω/250Wвише информација
(30) galvanometar (mikroampermetar nulti)32. ГАЛВАНОМЕТАР – МИКРОАМПЕРМЕТАР (НУЛТИ)више информација
Slika uskoro33. ДИГИТАЛНИ АМПЕР-ВОЛТ-ОМ МЕТАР (AVO)више информација
elektrostaticko klatno34. ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО КЛАТНОвише информација
(33) reostat sa klizacem35. РЕОСТАТ СА КЛИЗАЧЕМ (300, 500, 1000 Ω ) 150Wвише информација
(34) reostat sa klizacem obrtni36. РЕОСТАТ СА КЛИЗАЧЕМ (ОБРТНИ) 1kΩ/10W Ф80mmвише информација
(35) laboratorijski izvor37. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ AC/DC 0-30V/3А (5A) СА УГРАЂЕНИМ ВОЛТМЕТРОМ ЗА НАИЗМЕНИЧНИ И ЈЕДНОСМЕРНИ НАПОНвише информација
Slika uskoro38. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2Aвише информација
(37) (38) promenljivi transformator varijak39. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2A, СА РАЗДВОЈНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (ГАЛВАНСКИ ИЗОЛОВАН ОД МРЕЖЕ)више информација
(37) (38) promenljivi transformator varijak40. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2A, ГАЛВАНСКИ ИЗОЛОВАН ОД МРЕЖЕ (УГРАЂЕН AC ВОЛТМЕТАР)више информација
Slika uskoro41. ИСПРАВЉАЧ 0-12V, 5Aвише информација
Slika uskoro42. ИСПРАВЉАЧ СТАБИЛИСАНИ 0-15V/2A (УГРАЂЕНИ A i V-МЕТАР)више информација
Slika uskoro43. ИСПРАВЉАЧ СТАБИЛИСАНИ 1,2-6,5V/ 0.5Aвише информација
Slika uskoro44. ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ 8V AC И 5V DC/1,5A СТАБИЛИСАНИвише информација
Slika uskoro45. ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ 12V AC И 12V DC/1,5A СТАБИЛИСАНИвише информација
Slika uskoro46. УРЕЂАЈ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ВОДЕ СА ПЛАТИНСКИМ ЕЛЕКТРОДАМА – ХОФМАНОВ АПАРАТвише информација
faradejev zakon47. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ПРОВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОЛИТА, ЕЛЕКТРОЛИЗУ БАКАР-СУЛФАТА И ПРОВЕРУ ФАРАДЕЈЕВОГ ЗАКОНА ЕЛЕКТРОЛИЗЕвише информација
(46) uredjaj za proucavanje provodljivosti elektrolita48. УРЕЂАЈ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ЕЛЕКТРОЛИТАвише информација
meter zd1301A49. METER ZD1301 – ДИГИТАЛНИ ФРЕКВЕНЦМЕТАР-БРОЈАЧ-ХРОНОМЕТАРвише информација
br48 Opticka sonda50. ОПТИЧКА СОНДА ЗА METER ZD1301 И METER ZD1402више информација
br49 RAZDELNIK za opt kap 451. РАЗДЕЛНИК ЗА ОПТИЧКЕ КАПИЈЕ СА 4 УЛАЗАвише информација
br58 RAZDELNIK za opt kap 852. РАЗДЕЛНИК ЗА ОПТИЧКЕ КАПИЈЕ СА 8 УЛАЗАвише информација
meter zd140153. METER ZD1401 – БРОЈАЧ ИМПУЛСА СА ГАЈГЕРОВЕ ЦЕВИ СА ТАЈМЕРОМвише информација
br51 Geiger CTC-5_254. ГАЈГЕРОВА ЦЕВ CTC-5 ЗА METER ZD1301 И METER ZD1401више информација
meter zd140255. METER ZD1402 – ХРОНОМЕТАР ЗА 4 ОПТИЧКЕ СОНДЕ СА СОНДАМАвише информација
Planck ZD150156. ZD1501 – НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПЛАНКОВЕ КОНСТАНТЕвише информација
Slika uskoro57. ZD1801 – НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЗА ДИГИТАЛНУ ЕЛЕКТРОНИКУ - ЛОГИЧКА КОЛА, ФЛИП-ФЛОПОВИ, ДЕКОДЕРвише информација
Slika uskoro58. ПРОВЕРА ГАСНИХ ЗАКОНА (БОЈЛ – МАРИОТОВ ЗАКОН)више информација
Slika uskoro59. ПРОВЕРА ГАСНИХ ЗАКОНА (ШАРЛОВ ЗАКОН)више информација
(56) Matematicko klatno60. МАТЕМАТИЧКО КЛАТНО СА ПРЕЦИЗНИМ КАТЕТОМЕТРОМвише информација
Slika uskoro61. ЗВУЧНА ВИЉУШКА f=100Hz l=190mmвише информација