10. УРЕЂАЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ МАГНЕНИХ ЛИНИЈА СИЛЕ КРУЖНОГ ПРОВОДНИКА

(9) uredjaj kruzniСепарат наставног комплета Електромагнетизам (ставка 8).

Уз додатак одговарајућег извора DC напона омогућава визуализацију магнетних линија сила кружног проводника. Постављањем уређаја на графоскоп слика се може пројектовати у крупном плану на платно или зид учионице.

Уз уређај се испоручује комплет каблова за спајање и кутија са гвозденим прахом.

Видети детаљ на слици ставка 8.