9. УРЕЂАЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ МАГНЕНТИХ ЛИНИЈА СИЛЕ ПРАВОЛИНИЈСКОГ ПРОВОДНИКА

(8) uredjaj pravolinijskiСепарат наставног комплета Електромагнетизам (ставка 8).

Уз додатак одговарајућег извора DC напона омогућава визуализацију магнетних линија сила праволинијских проводника. Постављањем уређаја на графоскоп слика се може пројектовати у крупном плану на платно или зид учионице.

Уз уређај се испоручује комплет каблова за спајање и кутија са гвозденим прахом.

Видети детаљ на слици ставка 8.