55. METER ZD1402 – ХРОНОМЕТАР ЗА 4 ОПТИЧКЕ СОНДЕ СА СОНДАМА

 

meter zd1402Инструмент је намењен за мерење времена у милисекундама или секундама. Као сензоре користи оптичке капије. На инструмент је истовремено могуће прикључити 4 оптичке капије. Са посебним разводним кутијама (разделник за оптичке капије са 4 улаза за METER ZD1301A и METER ZD1402– ставка 49, разделник за оптичке капије са 8 улаза за METER ZD1301A и METER ZD1402 – ставка 58) истовремено је могуће користити и до 16 оптичких капија. Могуће је бирање приказа измереног времена t или интервала времена Δt.

Инструмент је погодан за мерење времена у експериментима као што су:

  • праволинијско кретање (равномерно и убрзано)
  • стрма раван,
  • слободан пад,
  • еластични и нееластични судари,
  • математичко и физичко клатно

Уређај садржи:

  • инструмент METER ZD1402
  • ножице за инструмент METER ZD1402
  • оптичке сонде (4 комада)
  • упутство за употребу