54. ГАЈГЕРОВА ЦЕВ CTC-5 ЗА METER ZD1301 И METER ZD1401

br51 Geiger CTC-5_2

Уз Гајгерову цев испоручује се сет оловних плочица са одговарајућим држачем, намењених за одређивање апсорпције гама зрака.