5. РЕДНА ВЕЗА R, L и C – МАКЕТА

Уређај Редна веза R, L и C – макета је намењен за проверу основних закона у колу наизменичне струје. Макета садржи отпорник R, калем индуктивитета L и 2 кондензатора једнаког капацитета C. Елементи су постављени на плочу са 6 контактних тачака означених са ① до ⑥. Са 2 краткоспојника KS1 и KS2 могуће је реализовати следеће комбинације елемената кола:

  1. RLC
  2. RL(C+C)
  3. RL(C||C)
  4. RL
  5. RC
  6. R(C+C)
  7. R(C||C)

где (C+C) означава редну, а (C||C) паралелну везу кондензатора.

Користећи тон генератор (извор синусног напона) и AC волтметар (нису део комплета) могуће је реализовати следеће задатке:

  1. Провера Омовог закона у колу наизменичне струје
  2. Одређивање резонантне фреквенције RLC кола

Такође је могуће проверити и еквивалентни капацитет редне и паралелне везе кондензатора користећи податке из задатка под 2).