49. METER ZD1301 – ДИГИТАЛНИ ФРЕКВЕНЦМЕТАР-БРОЈАЧ-ХРОНОМЕТАР

meter zd1301AИнструмент је намењен за мерење фреквенције, броја обртаја у минути, периода осциловања математичког клатна, времена и догађаја или импулса из Гајгерове цеви. Сва подешавања врше се тастерима осетљивим на додир.

Фреквенцметар је предвиђен за мерење фреквенције TTL сигнала од 1Hz до 5MHz, при резолуцији од 1Hz. Бројач обртаја у минути, мерач периода осциловања и хронометар као сензор користе оптичку сонду (оптичка сонда за METER ZD1301A и METER ZD1402 – ставка 50). Максимални број импулса по једном обрту код бројача импулса је 30. Максимални број периода код мерача периода осциловања је 100. Код хронометра могуће је прикључити максимално 8 оптичких капија. Прикључивање више од једне капије врши се помоћу одговарајућег разделника. Постоји разделник са 4 (Разделник за оптичке капије са 4 улаза – ставка 51 за METER ZD1301A и METER ZD1402) и разделник са 8 улаза (разделник за оптичке капије са 8 улаза – ставка 52 за METER ZD1301A и METER ZD1402) оптичких капија. Гама бројач мери време и број импулса са Гајгерове цеви (Гајгерова цев CTC-5 за METER ZD1301A и METER ZD1401 – ставка 54). Свако регистровање праћено је звучним сигналом. Бројач догађаја мери број неких догађаја у задатом интервалу времена.

Инструмент је погодан за мерење времена у експериментима као што су:

  • праволинијско кретање (равномерно и убрзано)
  • стрма раван,
  • слободан пад,
  • еластични и нееластични судари,
  • математичко и физичко клатно,

као и за мерење броја обртаја и детекцију гама зрачења.

Уређај садржи:

  • Инструмент METER ZD1301A
  • Ножице за инструмент METER ZD1301A
  • Оптичку сонду
  • Упутство за употребу