48. УРЕЂАЈ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ЕЛЕКТОРЛИТА

(46) uredjaj za proucavanje provodljivosti elektrolitaСепарат наставног комплета за демонстрацију провођења електролита, електролизу бакар сулфата и проверу Фарадејевог закона електролизе (ставка 47).

Садржи стаклену каду са бакарним електродама на одговарајућим држачима, заштитни отпорник 2ома/30W и комплет каблова за спајање (видети детаљ на слици ставка 47).