45. ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ 12V AC И 12V DC/1,5A СТАБИЛИСАНИ

Извор за напајање 12V AC и 12V DC са електронском заштитом стабилисаног DC извора.

Уграђен је у заштитну кутију са прикључним букснама.