44. ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ 8V AC И 5V DC/1,5A СТАБИЛИСАНИ

Извор за напајање  8V AC и 5V DC са електронском заштитом стабилисаног DC извора.

Уграђен је у заштитну кутију са прикључним букснама.