41. ИСПРАВЉАЧ 0-12V, 5A

Извор за напајање 0-15V/5A DC са заштитним прекострујним осигурачем (видети детаљ на слици ставка 13).