40. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2A, ГАЛВАНСКИ ИЗОЛОВАН ОД МРЕЖЕ (УГРАЂЕН AC ВОЛТМЕТАР)

(37) (38) promenljivi transformator varijakПроменљиви трансформатор (варијак) у металној кутији са заштитним прекострујним осигурачем са уграђеним раздвојним трансформатором 220V/220V и дигиталним AC волтметром 0-250V.