39. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2A, СА РАЗДВОЈНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (ГАЛВАНСКИ ИЗОЛОВАН ОД МРЕЖЕ)

(37) (38) promenljivi transformator varijakПроменљиви трансформатор (варијак) у металној кутији са заштитним прекострујним осигурачем са уграђеним раздвојним трансформатором 220V/220V.