38. ПРОМЕНЉИВИ ТРАНСФОРМАТОР – ВАРИЈАК 0-250V/2A

Променљиви трансформатор (варијак) у металној кутији са заштитним прекострујним осигурачем.