36. РЕОСТАТ СА КЛИЗАЧЕМ (ОБРТНИ) 1kΩ/10W Ф80mm

(34) reostat sa klizacem obrtniЛабораторијски реостат 1kΩ /10W са кружним клизним контактом.

Уграђен је у заштитну кутију са прикључним букснама и прегледном кружном скалом. Садржи снажни заштитни отпорник 10Ω /10W везаним на ред са реостатом унутар кутије.