33. ДИГИТАЛНИ АМПЕР-ВОЛТ-ОМ МЕТАР (AVO)

Видети детаљ на сликама ставке 1,2 или 6.