32. ГАЛВАНОМЕТАР – МИКРОАМПЕРМЕТАР (НУЛТИ)

(30) galvanometar (mikroampermetar nulti)Микроамперметар са нулом на средини скале у заштитној кутији са прикључним букснама.

Испоручује се, на захтев, у две вредности осетљивости 200μA-0-200μA или 500μA-0-500 μА.

Видети детаљ на слици ставка 18.