3. УРЕЂАЈ – МАКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА И РЕДНО И ПАРАЛЕЛНО ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА СА ОТПОРНИЦИМА И КАБЛОВИМА

(3) Maketa za realizacijuСепарат наставног комплета Електрична струја – основни закони (ставка 2).

Уз додатак извора једносмерног напона, волтметра и амперметра омогућава извођење следећих вежби:

  • Мерење струје и напона
  • Омов закон. Провера зависности I=f(U)
  • Кирхофова правила
  • Одређивање отпора у колу помоћу амперметра и волтметра
  • Редна и паралелна веза отпорника

Са макетом се испоручује одговарајући комплет каблова.

Видети детаљ на слици ставка 2.