31. ОТПОРНИЦИ СНАГЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 30Ω/250W; 270Ω/250W

Отпорници снаге за вештачко оптерећење – жичани на керамичком телу, димензија Ф30 х 250 мм, са додатком за монтажу