24. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ФРАНК-ХЕРЦОВ ОГЛЕД (цев са Hg, термостатирана пећ, извор за напајање и наноамперметар)