21. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ СВЕТЛОСТИ

Уређај за демонстрацију поларизације светлости садржи два поларизатора (полароид фолија). Један је фиксиран на улазу у цев уређаја и има улогу поларизатора, а други је постављен у цилиндрични држач који може да се обрће око осе цеви уређаја и представља анализатор. Испред анализатора је учвршћена угаона скала која омогућава очитавање угла закретања анализатора.

Цев са поларизатором и анализатором је постављена на масивно трокрако постоље.

Приложено упутство за рад омогућава једноставно и лако коришћење уређаја.