20. ОТПОРНИК ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ СТРУЈЕ 0,1Ω, 1Ω, …; 10W – 50W

(18) otpornik za ogranicenje strujeСнажни отпорник на алуминијумском хладњаку са прикључним букснама намењен је за ограничење струје у колима са малим електричним отпором (видети нпр. уређаје под 9,10,11 и 17).