14. ПОТКОВИЧАСТИ МАГНЕТ (l=130mm, d=60mm)

Видети детаљ на слици ставка 13.