12. ТАНГЕНТНА БУСОЛА

Тангентна бусола је уређај за одређивање хоризонталне компоненте магнетног поља (индукције) земље.

Уређај се састоји од калема, датог полупречника и броја намотаја, учвршћеног на масивно пластично постоље и магнетне игле (компаса).

Приложено упутство за коришћење омогућава једноставно коришћење уређаја.