27. УРЕЂАЈ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ, ЛЕНЦОВОГ ПРАВИЛА И МАГНЕТСКЕ ЛЕВИТАЦИЈЕ (ЛЕБДЕЋИ ПРСТЕН)

lebdeci prstenУређај за демонстрирање електромагнетске индукције и Ленцовог правила (Лебдећи прстен) је атрактивно учило помоћу којег се, поред наведеног, може демонстрирати магнетска левитација, принцип индукционе пећи итд. Уређај је намењен школама свих нивоа и профила у којима се изучава ова област.