13. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЈУ ЕРСТЕДОВОГ ОГЛЕДА, ДЕЈСТВА МАГНЕТНОГ ПОЉА НА ПРОВОДНИК СА СТРУЈОМ И УЗАЈАМНОГ ДЕЈСТВА ПАРАЛЕЛНИХ ПРОВОДНИКА

Erstedov ogledКомплет је намењен школама свих нивоа и служи за извођење показних огледа из области магнетног дејства електричне струје. Са припадајућим елементима могуће је демонстрирати Ерстедов оглед, дејство магнетног поља на проводник са струјом и узајамно дејство два проводника са струјом. Осим у настави физике, успешно се користи у настави електротехнике и техничког образовања.

Саставни делови комплета су:

  • основни уређај са паром калемова (проводника) и магнетном иглом (компасом)
  • извор напона 0-12V, 5A
  • потковичасти магнет
  • отпорник за ограничење струје
  • каблови за спајање
  • упутство за рад

Испоручује се као комплет или појединачно.