7. ТЕСЛИН ТРАНСФОРМАТОР СА ИЗВОРОМ ЗА НАПАЈАЊЕ

(6) Teslin transformatorТеслин трансформатор (Теслин индукциони калем) са извором за напајање представља атрактивно и веома употребљиво учило које треба да нађе место у сваком школском кабинету.

Намењен је, поред демонстрације Теслиних високофреквентних струја, за извођење демонстрационих огледа из области електричних и електромагнетних појава.

Осим индукционих калемова, уређај садржи комплетан извор напајања због чега престаје потреба за коришћењем посебних извора. На овај начин је у великој мери поједностављено руковање и коришћење и значајно снижена укупна цена уређаја.

Помоћу основног уређаја и припадајућег прибора могу се, поред осталог, илустровати или демонстрирати следећи појмови и појаве:

  • електромагнетно поље
  • дејство шиљака
  • пробој у гасу
  • Фарадејев кавез
  • електромагнетска индукција