28. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ТЕСЛИНО ОБРТНО МАГНЕТНО ПОЉЕ – КОЛУМБОВО ЈАЈЕ

obrtno magnetno poljeНаставни комплет Теслино обртно магнетно поље – Колумбово јаје служи за демонстрирање обртног магнетног поља и рада индукционог мотора – најзначајнијих Теслиних открића. Намењен је школама свих нивоа у којима се изучавају наизменичне струје. Осим у настави физике, користи се у настави електротехнике и техничког образовања.

Основу комплета чини извор трофазног напона (галвански одвојен од мреже) који је континуирано променљив од 0-30V , струје до 10A и додатни прибор:

  • калемови са гвозденим језгром (3 комада)
  • месингано (Колумбово) јаје
  • постоље
  • обрни прстен на постољу
  • каблови за спајање
  • упутство за употребу.