23. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ – ОПТИЧКА КЛУПА СА ПРИБОРОМ

(21) opticka klupa sa priboromНаставни комплет Оптичка клупа са прибором служи за извођење експерименталних (мерних) вежби и демонстрационих огледа из области геометријске и таласне оптике.

Намењен је школама свих профила и нивоа у којима се изучавају основи оптике. Основу комплета чине квалитетна оптичка клупа и два извора светлости (халогени колимисани извор снаге 30W (50W) и полупроводнички ласер λ=652nm). Са оптичким и механичким елементима, који су део комплета, могуће је извести све вежбе предвиђене плановима и програмима наставе физике у основним и средњим школама, и то:

  1. формирање лика код сабирног сочива
  2. одређивање жижне даљине сабирног сочива
  3. одређивање жижне даљине расипног сочива
  4. недостаци сочива
  5. оптичка призма
  6. тотална рефлексија
  7. дифракција светлости; оптичка решетка
  8. одређивање таласне дужине светлости помоћу оптичке решетке