4. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ – НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА (седам вежби – десет елемената)

AC nastavni kompletНаставни комплет Наизменична струја служи за извођење експерименталних (мерних) вежби из области наизменичних струја.

Намењен је школама свих профила као наставно средство у редовној настави и за рад са напредним ученицима у секцијама. Осим у настави физике, може бити успешно коришћен и у настави електротехнике и техничког образовања.

Може се користити за индивидуални, групни и фронтални начин рада.

Помоћу комплета се може извести укупно седам вежби којима је у потпуности покривено градиво из области наизменичне струје, и то:

  1. Термогени (омски) отпор у колу наизменичне струје.
  2. Кондензатор у колу наизменичне струје. Капацитивни отпор.
  3. Соленоид у колу наизменичне струје. Индуктивни отпор.
  4. Серијска веза R и C у колу наизменичне струје
  5. Серијска веза R и L у колу наизменичне струје
  6. Серијска веза R, L и C у колу наизменичне струје. Резонанција
  7. Трансформатор

Комплет се састоји од:

  • основног уређаја са уграђеним тон – генератором, појачавачем и AC – волтметром
  • елемената кола
  • упутства за рад.