6. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ – ЕЛЕКТРОНИКА (четири вежбе – седам елемената)

nk elektronikaНаставни комплет Електроника служи за извођење експерименталних (мерних) вежби из области електронике. Намењен је школама свих профила, у којима се изучавају основи полупроводничке електронике, као основно средство у редовној настави и за рад са напредним ученицима у секцијама. Осим у настави физике, може бити успешно коришћен и у настави електронике, електротехнике и техничког образовања.

Коришћењем комплета могу се извести следеће вежбе:

  • PN спој. Струјно – напонска карактеристика диоде.
  • Струјно-напонска карактеристика Зенер диоде.
  • Струјно-напонска карактеристика светлеће диоде (LED)
  • Излазне карактеристике транзистора. Струјно појачање.

Комплет се састоји из основног уређаја, 2 мерна инструмента (дигитални AVO – метри), елемената кола и упутства за рад.

Основни уређај садржи два стабилисана извора напона (5V и 15V са могућношћу регулације од 0-15V при резолуцији од 0,01V), дигитални волтметар (0-20V) унутрашњег отпора 10MΩ и плочу за спајање елемената кола.