1. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ – ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (дванаест вежби – двадесет елемената)

DC nastavni kompletНаставни комплет Електрична струја служи за извођење демонстрационих огледа и експерименталних (мерних) вежби из области електричних струја. Намењен је школама свих профила као наставно средство у редовној настави и за рад са талентованим ученицима у секцијама. Комплет покрива укупно 12 вежби, од којих је 8 намењено редовној настави (предвиђене планом и програмом наставе физике), а 4 раду са талентованим ученицима. Осим у настави физике, успешно се користи у настави електротехнике и техничког образовања.

Списак вежби:

 1. Електрично коло: а) отворено и затворено коло; б) мерење струје и напона
 2. Омов закон
 3. Кирхофова правила
 4. Везивање отпорника
 5. Напонско-струјна карактеристика реалног извора струје; унутрашњи отпор извора
 6. Напонско-струјна карактеристика извора константног напона и константне струје
 7. Еквивалентне шеме извора струје
 8. Прилагођавање отпора извора и потрошача; пренос електричне снаге
 9. Витстонов мост
 10. Кондензатор у колу једносмерне струје
 11. Капацитет кондензатора, веза између количине наелектрисања, напона и капацитета
 12. RC коло: а) карактеристике пуњења кондензатора; б) карактеристике пражњења кондензатора; в) временска константа RC кола

Комплет се састоји од:

 • основног уређаја са изворима константног напона и константне струје
 • елемената кола
 • мерног инструмента (дигитални AVO – метар) и упутства за рад.