2. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА – ОСНОВНИ ЗАКОНИ

nk Elektricna struja osnКомплет је намењен извођењу показних и мерних вежби из области једносмерне електричне струје. Конципиран је тако да у потпуности покрива градиво из ове области како у основној школи тако и у средњим школама. Осим у настави физике, успешно се користи у настави електротехнике и техничког образовања. Комплет представља заокружену целину и помоћу њега је без потребе за додатним елементима могуће извести следеће вежбе:

  1. Мерење струје и напона у колу
  2. Омов закон. Провера зависности I=f(U)
  3. Кирхофова правила
  4. Одређивање отпора у колу помоћу волтметра и амперметра
  5. Редна и паралелна веза отпорника

У састав комплета улази:

  • макета електричног кола са комплетом каблова
  • стабилизовани извор напона 1.2V – 6V / 500mA
  • волтметар (дигитални AVO – метар)
  • амперметар (дигитални AVO – метар)
  • упутство за рад

Испоручује се као комплет или појединачно.