37. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ AC/DC 0-30V/3А (5A) СА УГРАЂЕНИМ ВОЛТМЕТРОМ ЗА НАИЗМЕНИЧНИ И ЈЕДНОСМЕРНИ НАПОН

(35) laboratorijski izvorЛабораторијски извор за напајање AC/DC 30V/5A представља универзални извор наизменичног и једносмерног напона намењен за напајање демонстрационих (показних) и мерних вежби у настави физике и електротехнике. Димензионисан је тако да покрива све потребе у школским лабораторијама, па је неопходан уређај у школама свих нивоа и профила.

Извор је континуално подесив у границама од 0 – 30V (AC) и од 0 – 40V (DC), са трајном дозвољеном струјом од 5A (8A).

Извор наизменичног напона је галвански одвојен од мреже, што обезбеђује максималну сигурност руковаоца, а заштићен је прекострујним аутоматским осигурачем од 3A (5A). Очитавање подешеног напона се врши уграђеним AC дигиталним волтметром са резолуцијом од 0,1V.

Извор једносмерног напона је филтриран богато димензионисаним π-филтером, а заштићен је одговарајућим прекострујним осигурачем. Очитавање подешеног напона се врши уграђеним DC дигиталним волтметром са резолуцијом од 0,1V.

На захтев, лабораторијски извор се испоручује у неколико варијанти са различитим вредностима напона и струја.