Контакт

Седиште фирме је у Новом Саду, улица Вере Павловић бр. 2.

За све информације у вези са карактеристикама уређаја и условима продаје, обратите се на 021/63 69 506, 064/ 157 13 77 или на bvujicic@uns.ac.rs.