18. НАСТАВНИ КОМПЛЕТ ВИТСТОНОВ МОСТ – МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПОРА

Vitstonov mostВитстонов мост је електрично коло намењено прецизном мерењу електричног отпора. Овај склоп је део различитих мерних система помоћу којих се могу мерити многе физичке величине уколико се погодним давачем (сензором) претворе у електрични отпор. Из овог разлога је Витстонов мост нашао место у програмима наставе физике и електротехнике у школама различитих нивоа и профила.

Комплет Витстонов мост садржи:

  • основни уређај (са извором напајања, прецизним десетообртним потенциометром и елементима кола)
  • галванометар (микроамперметар) нулти
  • каблови за спајање
  • упутство за рад

Помоћу уређаја је могуће измерити електричне отпоре приложених отпорника и отпоре њихове редне и паралелне везе.

Уместо галванометра (микроамперметра) нултог, испоручујемо дигитални AVO метар са опсегом 200μA, што омогућава лакше и прецизније одређивање нуле.